Kopolaatta

Kopolaattojen korjaus eli taustastaan irti olevia laattoja on mahdollista kiinnittää injektoimalla.
Tilaa ilmainen kartoituskäynti

Kopolaattojen kiinnitys lyhyesti

Kopolaattojen uudelleenkiinnitys tapahtuu injektoinmalla laatat takaisin taustoihinsa. Injektoinnissa kopolaatan taakse asennetaan epoksiliimaa, joka takaa kaakelin voimakkaan kiinnittymisen taustaansa. Kopolaatan kiinnittämisen jälkeen laatta on taustassaan aiempaa paremmin kiinni, koska epoksiliima kiinnittää laatan saumalaastia tiukemmin taustaansa. Injektointi kopolaatoille on hyvä tehdä, jotta vältytään isommilta vahingoilta. Seinässä kopolaatta voi tulla alas paikaltaa yllättäen ja lattiassa irronnut laatta on herkkä halkeamaan, jolloin tulee myös näköhaittaa. Kummassakin tilanteessa korjaustyö tulee työläämmäksi ja kalliimmaksi.

 

Kopolaatoista tarkemmin

 

Kopolaattojen kiinnitys tehdään menetelmällä, jota kutsutaan injektoinniksi. Injektoinnilla saadaan taustastaan irronneet laatat kiinnitettyä takaisin. Usein kopolaattojen aiheuttaja on muu kuin kosteusvaurio, joten vesivahingosta tarvitsee harvoin huolestua. Laatoituksen käyttöikää saadaan varmasti pidennettyä, kun laattojen kiinnittäminen tehdään injektoinnilla. Lisäksi kokonaisuus tulee varmasti halvemmaksi kuin laatoituksen koko uusiminen. 

 

Miksi kopolaattoja syntyy?

Laattojen irtoamiseen löytyy useita syitä. Yleisin syy on jokin virhe tekovaiheessa. Välillä laatoitus on saatettu tehty liian kostean pohjan päälle, jolloin laattojen alla oleva materiaali ei ole saavuttanut lopullista muotoaan. Ennen kuin pohjamateriaali saa viimeisen muotonsa, se saattaa hieman vielä liikkua, jolloin laatat voivat irrota pohjistaan.

Toinen usein nähty syy on laastin nahkoittuminen. Jos asennuksessa laastin levittämisen ja laattojen laittamisen välissä kuluu liikaa aikaa, ei laatta välttämättä kiinnity laastiin enää kunnolla. Tämä saattaa aiheuttaa laatan irtoamisia taustastaan tilanteissa, joissa sitä ei muuten välttämättä olisi tullut.

Suurin tekijä laattojen irtoamiseen taustastaan on inhimillinen, nimittäin lämpötilan äkkinäinen nosto lattialämmityksessä. Jos lämmityksen nostaa kesän jäljiltä suoraan korkealle, voi tästä muodostua nopea lämpötilan vaihto, jolloin yhdessä heikon kiinnityksen kanssa laattoja voi irrota taustastaan. Lattialämmitys olisi hyvä nostaa asteittain toivottuun lämpötilaan. Suositeltavaa on jakaa lämpötilan nosto viidelle eri päivälle. Näin laattojen kiinnityslaasti ehtii mukaan lämpötilan muutoksiin ja kopolaattoja ei pääse muodostumaan.

Toinen, käyttäjien hallittavissa oleva, syy kopolaattoihin on silikonisaumojen kunto. Kehnossa kunnossa ja mahdollisesti jo laatoista irronneet silikonisaumat päästävät normaalia tilannetta huomattavasti enemmän vettä vesieristyksen ja laatoituksen väliin. Mitä enemmän laattojen taustassa olevaan tilaan pääsee vettä, sitä enemmän se kuluttaa laattoja kiinni pitävää kiinnityslaastia. Tilassa oleva liika vesi aiheuttaa myös tarpeetonta rasitusta vesieristykselle.

 

Kopolaatoista syntyvät ongelmat

Taustastaan irronneet laatat seinissä saattavat tulla alas pidemmällä aikavälillä. Mikäli tällainen kopolaatta on päässyt muodostumaan, suosittelemme aina laatan tai laattojen kiinnittämistä injektoinnilla, erityisesti, jos kyseessä on lapsiperhe. Mikäli kopolaattoja taas on lattiassa olevissa laatoissa, on niillä herkkyys halkeamiseen. Tämä johtuu siitä, että kun ne ovat pohjastaan irti, muodostuu alle ontto tila, joka antaa periksi. Märkätiloissa laatta, joka on pohjastaan irronnut, kerää laatan alle syntyneeseen onttoon tilaan normaalia enemmän vettä. Tämä edesauttaa voimakkaasti jo aiemmin irronneen laatan ympärillä olevien laattojen irtoamisherkkyyttä. Ja kuten edellisessäkin kohdassa mainittiin, myös kaakelin alle kertynyt vesi rasittaa vesieristettä turhaan ylimääräisesti.

 

Hyödyt kopolaattojen injektoinnista

Irronneiden laattojen kiinnitys injektoinnilla on helppo ja turvallinen väylä ratkaista ongelma. Jos kaakelit irrotettaisiin ja tämän jälkeen kiinnitettäisiin perinteisellä menetelmällä, on riski vedeneristeen vaurioitumiseen selkeästi suurempi, kuin kopolaattojen kiinnitäminen injektoinnin avulla. Injektoimalla kopolaatat, ei tarvitse irroittaa yhtään laattaa, ekä lattiaa tai seinää pureta ollenkaan.

Kopolaattojen kiinnityksessä laattasaumaan porataan reikä niin, ettei lämmitysjärjestelmät eikä vesieriste pääse vaurioitumaan. Reikää käyttämällä, laatan taakse laitetaan njektointiepoksia, joka levittäytyy taustastaan irronneiden laattojen alle. Injektointiepoksi kiinnittää laatat takaisin taustaansa kiinni ja tehty reikä paikataan saumauslaastilla niin, että se sulautuu aiempaan saumaukseen. Injektoinnilla laatat saadaan todella jämäkästi kiinni, joten kiinnitettyjen laattojen uudelleenirtoamista ei normaaliolosuhteissa tarvitse murehtia.

Kopolaattojen kiinnityksen tarve saadaan arvioitua ilmaisella kartoituskäynnillä. Koska käytämme markkinoiden parhaita injektointiepokseja, varmistamme kiinnityksen laadun. Käytössämme on useita eri injektointiepokseja ja näin varmistamme, että jokaiseen tilanteeseen ja kohteeseen saamme käytettyä sopivinta epoksia.